About

Nacionalizmi dhe Demonë të Tjerë është blogu i një grup autorësh: shkollarë, akademikë dhe publicistë, që ka për qëllim të trajtojë tema të mprehta e të rëndësishme të realitetit politik, shoqëror, kulturor dhe akademik shqiptar. Në blog do të ketë shkrime të autorëve shqiptarë dhe të huaj, si dhe perkthime artikujsh të rëndësishëm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s