Tag Archives: Homi k. Bhabha

“Kombi” si një konstruksion ambivalent: disa përkufizime mbi “Kombin”

nga Homi K. Bhabha Marrë nga “Introduction: narrating the nation” nga Homi K. Bhabha, në Nation and Narration, ed. Homi K. Bhabha (New York: Routledge and Keegan Paul, 1990) përzgjedhur nga Randy Bass, Profesor i asocuar i Anglishtes, Georgetown University] … Continue reading

Posted in Nacionalizmi, Përkthime | Tagged , , | Leave a comment